ฐิติกร ผนึกกำลังบริษัทในเครือ Sabaidee และ Suosdey ช่วยน้ำท่วมลาว กัมพูชา

จากเหตุการณ์ สันเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ในแขวงจำปาศักดิ์และอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว ทำให้เกิดมวลน้ำมหาศาลไหลท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มีคนสูญหายนับร้อย และมีผู้เสียชีวิตหลายราย ผลพวงจากน้ำที่ท่วมส่งผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องจากประเทศลาวจนถึงประเทศกัมพูชานั้น ทางบริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) หรือ TK และบริษัทในเครือ คือ Sabaidee Leasing Co.,Ltd. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในประเทศลาว , Suosdey Finance PLC. ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในประเทศกัมพูชา ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) ได้จัดส่งอาหารและอุปกรณ์ยังชีพไปยังด่านชายแดนช่องแม็ก แล้วส่งต่อให้ทาง Sabaidee Leasing จัดส่งไปยัง แขวงอัตตะปือ สปป ลาว โดยมอบผ่านกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งมีท่านบุนคง หงสุกัน รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน, ท่านประสง วงคำจัน หัวหน้ากรมสังคมสงเคราะห์, และ ท่านวิไล พันทะวง รองหัวหน้าห้องการ เป็นผู้รับมอบของทั้งหมด

นอกจากนี้ทางบริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ Suosdey Finance PLC. ได้ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสตึงแตรง ประเทศกัมพูชา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด คุณโรย สุภาพ เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาค
รวมความช่วยเหลือจากกลุ่มฐิติกรเป็นจำนวน 261,110 บาท