ดร. ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ได้มอบรถจักรยานยนต์ ให้กับ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

เมื่อวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 โดย ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ YAMAHA รุ่น GT125 จำนวน 2 คัน คิดเป็นมูลค่า 72,000 บาท ให้กับ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี