การ ดื่ม แอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสามารถในการ ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงอันตรายแก่ชีวิต หากถูกตรวจพบว่ามี ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จะได้รับโทษเมาแล้วขับตามกฎหมาย ดังนั้นหากดื่มเบียร์มากกว่า 1 กระป๋อง หรือดื่มเหล้าเพียวๆเกิน 3 ฝาแล้วหละก็ ไม่ควร ขับขี่รถจักยานยนต์ เป็นอันขาด เพราะปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอาจสูงเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยโทษในข้อหา

เมาแล้วขับ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย มีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็ดสาหัส มีโทษจำคุก 2-6 ปี ปรับ 40,000-120,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีโทษจำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมถึงการได้รับโทษ พักใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และถูกบันทึกประวัติ

ในการ ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่นๆ ควรใช้สติในการขับขี่ ไม่ประมาท และขับอย่างปลอดภัย ในทางที่ดีที่สุดแล้วหากต้องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควร ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะใดๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ ทั้งนี้ในการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจนเกินไปจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยตรง หากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมีมากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แม้ไม่ขับขี่ยานพาหนะ ก็ทำให้ผู้ดื่มเกิดอาการสลบหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูก ในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย