เป็นการวางแผนจัดการรายจ่าย ด้วย กระปุก 6 ใบ เพื่อสร้างนิสัย ทางการเงิน และความมั่งคั่ง ในอนาคต

ซึ่งการ “การบริหารเงินแบบ 6 กระปุก หรือ JARS System of Money Management ” คิดค้นโดย T Harv Eker (ที ฮา เอเคอร์) นักพูดและนักคิดทางการเงินการลงทุน เจ้าของหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind (ถอดรหัสลับ สมองเงินล้าน) โดยสิ่งสำคัญคือการแบ่งรายได้ต่อเดือนที่ได้รับทั้งหมดออกเป็น 6 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะมีเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งรายได้แตกต่างกัน

กระปุกที่ 1 เงินใช้จ่ายจำเป็น
คือ เงินที่ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ โดยส่วนนี้คิดเป็น 55% ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน

กระปุกที่ 2 เงินสำหรับหลังเกษียณ
คือ เงินออมสำหรับสำรองไว้ใช้ในอนาคตหลังจากที่ต้องออกงานหรือยามวัยชรา จะทำให้สามารถพึ่งพาตัวตัวเองได้ โดยส่วนนี้คิดเป็น 10% ของรายได้ในแต่ละเดือน

กระปุกที่ 3 เงินเพื่อหาความรู้
เพราะการลงทุนเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด ช่วยเพิ่มทักษะ การพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยคิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมด

กระปุกที่ 4 เงินก้อนใหญ่ไว้อนาคต
คิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมด คือเงินออมระยะยาว เช่น เก็บเงินไว้แต่งงาน ซื้อบ้าน หรือลงทุนไปด้วย เมื่อถึงเวลาจะช่วยให้มีกำลังจ่าย

กระปุกที่ 5 เงินสำหรับรางวัลชีวิต
คิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมด เป็นเงินที่สนองความสุขและให้รางวัลกับตัวคุณเองหลังจากที่ทุ่มเทกับการทำงาน

กระปุกที่ 6 เงินเพื่อการบริจาค
เป็นเงินแบ่งปันให้ผู้อื่น เช่น การบริจาค ทำบุญ หรือแบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้อื่นหรือครอบครัว คิดเป็น 5% ของรายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้การจะกำหนดสัดส่วนของเงินแต่ละก้อน เราสามารถปรับเพิ่มหรือลดบางอย่างเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุด อย่างน้อยขอให้เริ่มจากการออม เพราะยิ่งออม ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมั่งคั่งได้

ข้อมูลอ้างอิง :  SalaryInvestor
ผู้คิดค้น :  T Harv Eker (ที ฮา เอเคอร์)

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูก ในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย