บางคนอาจยุ่งจนลืมชำระหนี้ตามกำหนด ส่งผลให้เสียค่าปรับชำระล่าช้า และหากเราจ่ายหนี้ไม่ครอบคลุมกับค่าปรับ เจ้าหนี้สามารถนำเงินค่างวดที่เราจ่าย นำไปตัดค่าธรรมเนียมก่อนได้  แล้วจึงนำไปตัดดอกเบี้ย และเงินต้นเป็นลำดับสุดท้าย ทำให้เงินที่เราจ่ายไปไม่พอไปตัดเงินต้น มาดูกันว่าเราจะป้องกันปัญหาการจ่ายหนี้ล่าช้ายังไง เพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้พอกพูน

 

จะเกิดอะไรเมื่อ จ่ายหนี้ล่าช้า
* อาจเจอค่าธรรมเนียม ( ค่าปรับ / ค่าทวงหนี้ ) ในใบแจ้งหนี้งวดต่อมา
* ถ้างวดต่อมา จ่ายไม่ครบตามยอดเรียกเก็บทั้งหมด
( เช่น จ่ายเฉพาะเงินต้นและดอกเบี้ย)
เจ้าหนี้สามารถนำเงินไปตัด ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นตามลำดับ

 

ไม่อยากเสียค่าปรับ ต้องพร้อมรับมือ!!!

 1. ศึกษาสัญญา / เงื่อนไข
  – วันที่ครบกำหนดชำระ / ชำระล่าช้าได้ไม่เกินกี่วัน ที่จะไม่เสียค่าปรับ
  – ดอกเบี้ย / ค่าปรับ เมื่อผิดนัดชำระ จะต้องจ่ายเท่าไหร่ คิดยังไง เป็นต้น
 1. ตั้งเวลาเตือน
  เมื่อถึงกำหนดชำระ
 1. ขอปรับรอบชำระหนี้
  ให้ตรงกับวันที่รายได้เข้า เพื่อเลี่ยงปัญหาไม่มีเงินชำระตามกำหนด
 1. หากมีเหตุ จ่ายตามกำหนดไม่ได้
  ให้เจรจาขอเลื่อนวันชำระ / ขอยกเว้นหรือลดค่าปรับ

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย