บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อ ในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด บริษัทย่อยที่ TK ถือหุ้น 99.99% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ปัจจุบันประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) และได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ประกอบด้วย

  1. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
  2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

คาดว่าจะสามารถดำเนินการปล่อยสินเชื่อได้ประมาณไตรมาส 2/65

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :  kaohoon.com

ข้อมูลอ้างอิง :  ผู้จัดการออนไลน์