Line OA “TK PLUS”

ช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อกับเรา ผ่านระบบโต้ตอบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งการทำธุรกรรมอัตโนมัติต่างๆ เช่น การชำระค่างวด เป็นต้น

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม โทร 02 310 7000