บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย เผยหลังจากที่เปิดตัว “ TK Plus ” แอปพลิเคชันมาใช้ในการให้บริการลูกค้า พบจำนวนลูกค้าที่สมัครใช้ “ TK Plus ” หลังวิกฤตโควิด-19 เพิ่มขึ้น 265% และจ่ายค่างวดผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นเกือบ 30% นับเป็นการปรับพฤติกรรมของลูกค้าในยุค New Normal ที่ตอบ Pain point และคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ พบลูกค้าส่วนใหญ่เกือบ 80% ยังคงเลือกชำระเต็มจำนวน

น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เปิดเผยว่า หนึ่งในเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ TK เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว คือ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีในระบบการทำงาน โดยเฉพาะงานบริการลูกค้า ในขณะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่ TK ให้ความสำคัญ โดยได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “TK Plus” เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายดังกล่าว

แนวคิดของการพัฒนาแอปพลิเคชันเกิดจากข้อมูลที่เรารวบรวมคำถามที่ลูกค้าติดต่อผ่านเข้ามาทาง Call Center โดยคำถามที่ลูกค้าสอบถามมากที่สุด คือ การตรวจสอบยอดชำระ ยอดค้างชำระและดอกเบี้ย ช่องทางการชำระเงินและค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่าง ๆ และติดตามเอกสารสัญญาเช่าซื้อ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ทาง TK จึงได้นำข้อมูลจากลูกค้าไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน “TK Plus” ซึ่งหลังจากที่ได้นำแอปพลิเคชันดังกล่าวมาใช้งาน มีลูกค้าให้ความสนใจใช้งานในระดับหนึ่ง แต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ที่มีเหตุการณ์ Lockdown ทำให้มีจำนวนลูกค้าหันมาสมัครใช้งานและมีการใช้ฟังก์ชันจ่ายค่างวดผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ” น.ส.ปฐมา กล่าว

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเสริมว่า นับตั้งแต่มีการ Lockdown จนถึงปัจจุบันที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง พบว่ามีจำนวนลูกค้าสมัครใช้แอปพลิเคชัน “TK Plus” เพิ่มขึ้นถึง 265% เกือบ 10,000 รายต่อเดือน ทั้งนี้ มีลูกค้าใช้บริการจ่ายเงินค่างวดผ่าน “TK Plus” เพิ่มขึ้นในภาพรวมเกือบ 30% คิดเป็นค่างวดเดือนละ 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมลูกค้าที่มีการปรับตัวตามวิถีใหม่ หรือ New Normal โดยเปิดรับและใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้น

ในด้านของคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ TK พบลูกค้าส่วนใหญ่เกือบ 80% ยังคงเลือกชำระเต็มจำนวน และบริษัทฯ ยังสามารถเก็บค่างวดได้สูงถึง 90% ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ TK ยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในช่วงเฝ้าระวังนี้ เพื่อการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย ควบคู่กับความมั่นคงในการบริหารการเงินและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ลูกค้าดาวน์โหลดแอป “TK Plus”  ได้ทั้ง 2 ระบบ

ระบบ Android : https://is.gd/WA5wB6

ระบบ iOS : https://is.gd/gmZPzM

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :  https://mgronline.com/stockmarket/detail/9630000102425