การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
ซึ่งได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบคำขอนี้
– สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
– สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
– สิทธิในการลบข้อมูล
– สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
– สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล
– สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
– สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม