ทางเท้า เป็นพื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดินเท่านั้น ดังนั้นการที่มีรถจักรยานยนต์ ขับ บน ทางเท้า ถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้ที่เดินสัญจรไปมาบนทางเท้า ตาม พรบ. รักษาความสะอาด พ.ศ.2535 จะโดนโทษ ปรับ

มาตรา 17(2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า

มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

โดยตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็น 2,000บาทโดยทางสำนักเทศกิจแจ้งให้สำนักงานเขตกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ จัดทำป้ายข้อความติดตั้งในจุดที่ประชาชนมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าอย่างเคร่งครัด โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน และถนนที่มีการจราจรหนาแน่น

หากตรวจพบผู้กระทำผิดและผู้กระทำผิดไม่สามารถชำระค่าปรับได้ เจ้าหน้าที่จะยึดรถมาเก็บไว้ที่สำนักงานเขต หากผู้ครอบครองรถไม่มาชำระค่าปรับ เจ้าหน้าที่จะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ในกรณีที่ผู้กระทำผิดเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะมีความผิดเพิ่มเติม โดยหากถูกดำเนินคดีในครั้งที่ 1 จะห้ามไม่ให้วิ่งรถ 1 เดือน ครั้งที่ 2 ห้ามวิ่งรถเป็นเวลา 3 เดือน และในครั้งที่ 3 เป็นเวลา 6 เดือน