ประมวลภาพงาน จับรางวัล ลุ้น บิน กิน เที่ยว กับ TK ครั้งที่2
ประมวลภาพงาน จับรางวัล ลุ้น บิน กิน เที่ยว กับ TK ครั้งที่2
ประมวลภาพงาน จับรางวัล ลุ้น บิน กิน เที่ยว กับ TK ครั้งที่2
ประมวลภาพงาน จับรางวัล ลุ้น บิน กิน เที่ยว กับ TK ครั้งที่2
ประมวลภาพงาน จับรางวัล ลุ้น บิน กิน เที่ยว กับ TK ครั้งที่2
ประมวลภาพงาน จับรางวัล ลุ้น บิน กิน เที่ยว กับ TK ครั้งที่2

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูก ในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย