บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย โดย นาย ประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานจิตอาสา 117 คน รวมใจ บริจาคโลหิต ต่อชีวิต ปริมาณ 41,850 ซีซี ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ กับการนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

ในจากสถานการณ์ปัจจุบัน การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในหลายแห่ง เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ต้องจำเป็นต้องยกเลิก จัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้มีจำนวนผู้บริจาคโลหิต โดยรวมทั้งประเทศลดลง ทั้งนี้ พนักงานจิตอาสา ที่ร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดกรอง จากการลงทะเบียน พร้อมปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันความเสี่ยง และรักษาความปลอดภัย ทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูก ในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย