บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย  ได้จัดกิจกรรม “จากกายผู้ให้ สู่ใจผู้รับ” เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการ บริจาคโลหิต และมอบเงินสมทบทุนให้กับ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นทั้งใน กรุงเทพฯ และสาขาทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งได้ยอดบริจาคโลหิตประมาณ 107,000 CC และยังร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เป็นจำนวน 100,000 บาท

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูก ในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย