บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย ทางบริษัทฯ ใส่ใจพนักงาน ได้จัด อบรมทักษะ CPR การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตในเหตุฉุกเฉิน พร้อมมอบเงินสร้างอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

19 เมษายน 2561 : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดยนางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับโรงพยาบาลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่พนักงาน TK เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน พร้อมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารทันตกรรมและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม ให้แก่โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้แทนในการรับมอบ

TK ใส่ใจพนักงาน จัด อบรมทักษะ CPR
บรรยายภาพ: นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากขวา) และนายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) มอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารทันตกรรมและการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 2,400 คน มีสาขาบริการรวม 91 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 2 บริษัท คือในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเกือบ 300,000 ราย