บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย นำโดย ดร.ชุมพล พรประภา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการสภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลจำนวน 185,000 บาท เพื่อ สนับสนุนโครงการ Dare to Change ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน และให้กำลังใจคณาจารย์ ในการพัฒนาตนเอง ปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน เป็นแบบ Active learning ให้เกิดการจัดการเรียนการสอน แบบเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น ในมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล (กลาง) รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับมอบ ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :  https://www.thaitimenews.com/content/18005