บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา (ที่ 5 จากขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธานมอบ ทุนการศึกษา และทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงานประจำปี 2563

โดยแบ่งเป็นทุนเรียนดีแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาจำนวน 153 ทุน และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน จำนวน 739 ทุน รวมทั้งสิ้น 892 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,588,500 บาท ณ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน พัฒนาสังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและครอบครัว