บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย นำโดย นางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธานมอบ ทุนการศึกษา และทุนเรียนดีให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปี 2564

โดยแบ่งเป็น ทุนเรียนดีแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียน 3.5 ขึ้นไปในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาจำนวน 179 ทุน และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน จำนวน 692 ทุน รวมทั้งสิ้น 871 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 991,000 บาท ณ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ TK เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 นอกจากเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและครอบครัวแล้ว TK ยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง :  ผู้จัดการออนไลน์