ที่ตั้งบริษัทและสาขา

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02-3107000

กรุงเทพฯ (ธนบุรี)

70/4 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-4212022 , 02-4212666 , 02-4212667

เพชรบูรณ์

เลขที่ 69/12 หมู่ที่2 ถนนคชเสนีย์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
Tel. 056-743248 , 056-743249

ชัยนาท

เลขที่ 215/20-21 หมู่ที่ 5 ถนนพรหมประเสริฐ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
Tel. 056-412146 , 056-412418 , 085-4877028

นครปฐม

เลขที่ 312 อาคาคจำเริญรวย ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
Tel. 034-270445034-270446

พิษณุโลก

เลขที่ 29/70-71 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel. 055-378481

ราชบุรี (บ้านโป่ง)

เลขที่ 114/8-9 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
Tel. 032-222404, 032-222405

ราชบุรี

เลขที่ 286/29-30 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
Tel. 032-310331, 032-310364

ลพบุรี

เลขที่ 142 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
Tel. 036-424041 , 036-424042 , 085-4877021

ลพบุรี (ลำนารายณ์)

เลขที่ 13/4-5 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel. 036-461424

สมุทรสงคราม

เลขที่ 125/39 ถนนทางเข้าเมือง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
Tel. 034-724010 , 034-724001

สระบุรี

เลขที่ 173/25-27 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
Tel. 036-212341, 036-212342 , 091-2293485

สิงห์บุรี

เลขที่ 729-730 ถนนวิไลจิตต์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
Tel. 036-511742

สุโขทัย

เลขที่ 50/12 ถนนบาลเมือง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
Tel. 055-613473 , 055-622417

สุพรรณบุรี

เลขที่ 551 ถนนมาลัยแมน ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
Tel. 035-524140 , 091-2293472

สุพรรณบุรี (เดิมบางนางบวช)

เลขที่ 158 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
Tel. 035-578797, 035-578798

อยุธยา

เลขที่ 77/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. 035-253621 , 035-253622

อยุธยา (บางปะอิน)

เลขที่ 88/26-27 หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
Tel. 035-355433

อ่างทอง

เลขที่ 76/3 ถนนเลี่ยงเมือง1 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
Tel. 035-612446, 035-612447

เลย

เลขที่ 22/20-21 ถนนชุมสาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
Tel. 042-814512 , 042-814513

กาฬสินธุ์

เลขที่ 25/9 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
Tel. 043-816031 , 043-816032

ขอนแก่น

เลขที่ 139/4-5-6 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel. 043-247415 , 043-247416 , 091-2293466

ขอนแก่น (ชุมแพ)

เลขที่ 55-55/1 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Tel. 043-312141 , 043-312363

ชัยภูมิ

เลขที่ 158-159 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
Tel. 044-816232 , 044-816233

นครราชสีมา

เลขที่ 517/149 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel. 044-252018 , 091-2293465

นครราชสีมา (บัวใหญ่)

เลขที่ 335/11 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
Tel. 044-006042

นครราชสีมา (ปากช่อง)

เลขที่ 438/6,7 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
Tel. 044-312958 , 044-314401

นครราชสีมา (พิมาย)

เลขที่ 297/3-4 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
Tel. 044-928431, 044-928430

นครราชสีมา (ด่านขุนทด)

เลขที่ 37/5 หมู่14 ถนนชัยภูมิ-สี่คิ้ว ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
Tel. 044-389202 , 086-3552698

บึงกาฬ

เลขที่ 75/15 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000
Tel. 042-491830 , 042-491845

บุรีรัมย์

เลขที่ 239/1-2 หมู่ที่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel. 044-602151 , 091-2293450

บุรีรัมย์ (นางรอง)

เลขที่ 781/26 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Tel. 044-624661, 044-624662

มหาสารคาม

เลขที่ 213/1-2 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel. 043-725276 , 043-725277

ร้อยเอ็ด

เลขที่ 38/27 ถนนสันติสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
Tel. 043-516513

ศรีสะเกษ

เลขที่ 861/ 23-24 ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
Tel. 045-613169 , 085-4877087

สุรินทร์

เลขที่ 101/4-5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
Tel. 044-514247

หนองบัวลำภู

เลขที่ 12/7-8 หมู่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
Tel. 042-315694 , 061-4159576

หนองคาย

เลขที่ 101/1-2 หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
Tel. 042-414331 , 042-414332 , 085-3550061

อุดรธานี

เลขที่ 608-609 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel. 042-347950

อุบลราชธานี

เลขที่ 182 ถนนชวาลานอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
Tel. 045-209282 , 045-262836 , 085-4877082

กำแพงเพชร

เลขที่ 456/1 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Tel. 055-711571 , 055-711572

เชียงใหม่

เลขที่ 47/4-6 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Tel. 053-277538 , 053-277453 , 085-4877010

เชียงราย !ย้ายที่ทำการใหม่

เลขที่ 47/4-6 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Tel. 053-277538 , 053-277453 , 085-4877010

ตาก(แม่สอด)

เลขที่ 6/7-6/8 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
Tel. 055-531646 , 055-531647

นครสวรรค์

เลขที่ 434/59-60 หมู่ที่ 10 ถนนหิมพานต์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
Tel. 056-222327

แพร่

เลขที่ 39/3 หมู่7 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
Tel. 054-531321 , 054-531322

พิจิตร

เลขที่ 2/274-275 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
Tel. 056-612027 , 056-612028

ลำปาง

เลขที่ 342/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
Tel. 054-231611 , 054-231613

อุตรดิตถ์

เลขที่ 12/3-12/4 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
Tel. 055-494807 , 055-494808

จันทบุรี

เลขที่ 183/6-7 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
Tel. 039-325876 , 039-313859

ฉะเชิงเทรา

เลขที่ 346 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Tel. 038-981411 , 038-981379 , 085-4877062

ฉะเชิงเทรา (พนมสารคาม)

เลขที่ 155/41-42 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel. 033-590740 , 033-590741

ชลบุรี

เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. 038-283589 , 038-273794

ชลบุรี (ศรีราชา) !ย้ายที่ทำการใหม่

เลขที่ 5/8-9 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Tel. 038-283589 , 038-273794

ตราด

เลขที่ 154/4-5 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
Tel. 039-520768 , 039-521261 , 091-2293478

นครนายก

เลขที่ 75/9-10 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
Tel. 037-315795 , 037-321283 , 037-321350

ปราจีนบุรี (กบินทร์บุรี)

เลขที่ 123-125 หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240
Tel. 037-280422 , 037-280423 , 091-2293480

ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ)

เลขที่ 249/2-249/3 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Tel. 037-278001

ระยอง

เลขที่ 43/5-6 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Tel. 038-615075

ระยอง (แกลง)

เลขที่ 204/159-160 ถนนเลาหพันธ์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
Tel. 038-674150 , 038-671731

ระยอง (บ้านฉาง)

เลขที่ 90/70 หมู่ที่ 1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
Tel. 038-601611

สระแก้ว

เลขที่ 97/109-110 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
Tel. 037-421519 , 037-421520 , 091-2293461

กาญจนบุรี

เลขที่ 284/24 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Tel. 034-621458 , 091-2293473

เพชรบุรี

เลขที่ 94/10-11 หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
Tel. 032-415672 , 085-4877026

กระบี่

เลขที่ 1/31-32 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
Tel. 075-700034 , 075-700035 , 091-5787282

ชุมพร

เลขที่ 235/15-16 หมู่1 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
Tel. 077-512341

ตรัง

เลขที่ 467,469 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Tel. 075-216231 , 085-4877074

นครศรีธรรมราช

เลขที่ 186/17-18 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Tel. 075-312993 , 075-312994

นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)

เลขที่ 480-480/1 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
Tel. 075-421871

ประจวบคีรีขันธ์(ทับสะแก)

เลขที่ 137/4 หมู่ที่ 9 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130
Tel. 032-671800 , 092-2717902

ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)

เลขที่ 75/16 ถนนชมสินธุ์ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Tel. 032-513980

ภูเก็ต

เลขที่ 1/4, 1/122-4 หมู่ 3  ถ.เทพกษัตริย์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel. 076-236941 , 085-4877069

ระนอง

เลขที่ 291/68-69 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางบอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
Tel. 077-880615 , 077-880616

สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 97/19 หมู่ที่ 6 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel. 077-219407