สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

– บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี
– ประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– ไม่ต้องมีผู้ค้ำ

เอกสาร

– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– เอกสารประกอบรายได้
– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอน