ฐิติกร เปิดตัว TK Me เดือน ม.ค.นี้ บริการใหม่ให้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ แบบจ่าย “รายสัปดาห์-รายเดือน” ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการครอบครองทรัพย์สิน หวังขยายธุรกิจบริการทางการเงินในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ระยะสั้น-ระยะยาว

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า สืบเนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ต้องการออกผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ นำเสนอแก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

สำหรับตลาดต่างประเทศ ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 TK พอร์ตเช่าซื้อรวมทั้งจาก Suosdey Finance ในกัมพูชาและ Sabaidee Leasing ใน สปป.ลาว เติบโตรวม 16.4% จากสิ้นปีที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 1,399 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วน 33.4% ของพอร์ตเช่าซื้อรวม 4,190.6 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจในเมียนมาขณะนี้บริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาซึ่งส่งผลให้ทุกอย่างชะงัก อย่างไรก็ตาม TK ยังคงมองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อที่

บริษัทขอแจ้งการให้บริการใหม่ของบริษัทภายในประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทางการเงิน ด้วยบริการรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ “TK Me” ซึ่งเป็นบริการจ่ายรายสัปดาห์ หรือจ่ายรายเดือน ในการใช้รถจักรยานยนต์ โดยบริษัทจะให้บริการ (Soft Launch) ในเดือนมกราคม 2567

บริการ “TK Me” เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถจักรยานยนต์ แต่ไม่ต้องการครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว และช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้บริโภคมีรถจักรยานยนต์มาใช้งานได้ง่ายขึ้น ด้วยการขยายธุรกิจบริการทางการเงินในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดคนรุ่นใหม่อีกด้วย

การปรับเพิ่มธุรกิจของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในสร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ต้องการสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์มาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมกว่า 2 ล้านราย ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำเสนอบริการใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการใช้รถจักรยานยนต์แทนที่จะเช่าซื้อ ด้วยการดาวน์และผ่อนค่างวดรายเดือน โดยภายหลังการเพิ่มธุรกิจใหม่ดังกล่าว บริษัทคาดว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มขึ้นในระยะยาว

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : ประชาชาติธุรกิจ