บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย จับมือ ศูนย์ฝึก อบรม ขับขี่ปลอดภัย เอพี ฮอนด้า จัด อบรม ขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงาน TK ทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้น ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และปลูกจิตสำนึก ในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้ง การเคารพกฎจราจรขณะขับขี่ ทั้งนี้ ได้แบ่งการอบรมขับขี่ปลอดภัยออกเป็น 21 รุ่น รวมพนักงานเข้าอบรมกว่า 900 คน ล่าสุดได้จัดการอบรมภายใต้โครงการ Honda Safety Riding Park Phuket หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) โดยวัตถุประสงค์ ในการอบรม ดังกล่าว เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะ ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ ขั้นพื้นฐาน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ อาทิ การเตรียมการขับขี่ ฝึกการทรงตัว ฝึกการควบคุมคันเร่ง และฝึกการใช้เบรคที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น กับกลุ่มพนักงาน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย เอพี ฮอนด้า จ.ภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งหมดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความห่วงใย ที่คณะผู้บริหาร TK มอบให้ กับพนักงานทั่วประเทศ

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูก ในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย