TK มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดย นางสาวปฐมา พรประภา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท และนายประพล พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและทุนเรียนดีให้แก่บุตร ของพนักงานประจำปี 2562 ซึ่ง TK ได้มีการมอบทุนให้บุตรของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยในปี 2562 ได้มอบทุน รวมทั้งสิ้น 898 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,552,000 บาท
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไปด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานและครอบครัว