บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย การ เงินแกร่ง เข้มแข็ง  ควักเงินสดมูลค่า 800 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้อายุ 3 ปี ตามกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 2.56% ปัจจุบันยังมีเงินสดเหลือเกิน 1,000 ล้านบาท โชว์ D/E ต่ำเพียง 0.4 เท่า ขยายธุรกิจ ตลาดต่างประเทศในเมียนมาเดินหน้าลุยปิดดีลซื้อกิจการให้จบภายในปีนี้

ประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า TK ยังมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งโดย ในไตรมาสที่ 2/2563 มีกระแสเงินสด 1,200 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดได้มีการชำระหุ้นกู้อายุ 3 ปี ที่ออกไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มูลค่า 800 ล้านบาท พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ถือหุ้นกู้ร้อยละ 2.56 ตามกำหนด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา TK ชำระหุ้นกู้ตรงตามกำหนดมาโดยตลอด สืบเนื่องจากการบริหารจัดการการเงินอย่างรัดกุม ปัจจุบัน TK มีหนี้สินต่อทุน (D/E) ระดับต่ำเพียง 0.4 เท่า อีกทั้งยังมีเงินสดเกิน 1,000 ล้านบาท ณ ปัจจุบัน และยังรักษาระดับ Coverage Ratio หรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ ในไตรมาส 2 อยู่ที่ร้อยละ 116

โดย TK เลือกที่จะตั้งสำรองไว้ 765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของยอดหนี้ทั้งหมด โดยเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการตั้งสำรองตามข้อผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เนื่องจากมองว่าการตั้งสำรองตามเกณฑ์ปกติจะเป็นการวางแผนรองรับที่ดีกว่าต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป

Mr. Prapol Phornprapha - Director of Thitikorn

ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังยังคงกลยุทธ์การตั้งสำรองไว้สูง ประกอบกับคงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ กลุ่มลูกค้าเกษตรกร พนักงานโรงแรมและพนักงานโรงงาน จัดเป็นกลุ่มลูกค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และภัยแล้งค่อนข้างมาก ซึ่งจะทำให้ TK สามารถบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวไปได้

แม้จะมีการแพร่ระบาดระลอก 2 จนนำไปสู่การล็อคดาวน์อีกครั้ง ด้วย TK ประกอบธุรกิจมายาวนาน 48 ปี การผ่านวิกฤตในแต่ช่วง อาทิ ต้มยำกุ้ง น้ำท่วมใหญ่ ทำให้มีประสบการณ์และแนวทางการในการรับมือกับสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และเมื่อเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัว TK ก็พร้อมขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะความพร้อมด้านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ระบบ IT และเงินสด

ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่าตลาดรถมือสอง โดยเฉพาะตลาดรถจักรยานยนต์มือสองมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงล็อกดาวน์ทำให้การผลิตรถหยุดชะงัก รถมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นโดยเฉพาะรุ่นยอดนิยมเริ่มขาดตลาด

ประกอบกับการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่เริ่มเข้มงวดขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อรถจักรยานยนต์มือสองทดแทน เนื่องจากได้รถตรงรุ่นตามความต้องการในราคาที่ย่อมเยา ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยและค่างวดลดลงตามราคาไปด้วย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลดีต่อ TK ให้สามารถหันมาเน้นการปรับสภาพรถเพื่อนำออกมาจำหน่าย/จัดผ่อนเพื่อรองรับตลาดในส่วนนี้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนแผนเข้าซื้อกิจการ Myanmar Finance International Limited (MFIL) ในประเทศเมียนมา กำลังดำเนินการ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การเจรจาต่างๆ ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามจะเจรจาปิดดีลให้แล้วเสร็จและคาดว่าน่าจะสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีภายในปีนี้ หรืออย่างช้าต้นปีหน้า

จากความล่าช้าดังกล่าว นับเป็นผลดีต่อ TK โดยเฉพาะเป็นโอกาสให้มีการเจรจาทบทวนราคาซื้อขายใหม่เนื่องจากวิกฤตที่ผ่านมาส่งผลให้มูลค่าของกิจการแปรผันไปตามสถานการณ์  โดยภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต รวมถึงทำให้สัดส่วนลูกหนี้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

จากปัจจุบันสัดส่วนลูกหนี้ต่างประเทศและในประเทศอยู่ที่ราว 22 : 78 จะเพิ่มเป็น 35 : 65 โดยจะมีสาขาในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 16 สาขา เป็น 31 สาขา ใน 3 ประเทศคือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา TK จะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศตามกลยุทธ์ ด้วยการมองหาโอกาสในต่างประเทศและจะดำเนินการทันทีเมื่อสามารถเดินทางไปดูธุรกิจต่างๆ ในต่างประเทศได้

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูกในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : https://is.gd/nI6PBr