บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย นำโดย นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม “ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ ได้กุศล ครั้งที่ 5 TK & SPI Virtual Run 100 วัน 1,000 โล” นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัท TK และกลุ่มบริษัท SPI ร่วมกิจกรรมวิ่ง เพื่อสนับสนุนสุขภาพที่ดี และทำการกุศลร่วมกัน โดยรูปแบบกิจกรรม สามารถเลือกระยะวิ่งสะสม ที่เหมาะกับแต่ละบุคคล

ในครั้งนี้มีผู้วิ่งที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 742 คน ทำระยะวิ่งสะสมได้รวม 160,208 กิโลเมตร ทั้งนี้ มีผู้วิ่งที่สามารถวิ่งได้ตามเป้าหมาย จำนวน 428 คน และสามารถสะสมเงินบริจาค สมทบเข้ากองทุนสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคมรวม 222,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดในปี 2564 ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : www.banmuang.co.th

เกี่ยวกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,900 คน มีสาขาบริการรวม 75 สาขา มีบริษัทลูก ในประเทศ 3 บริษัท และต่างประเทศ 3 บริษัท คือ กัมพูชา ลาว พม่า ให้บริการลูกค้าเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทั้งใน และนอกประเทศ โดยมีลูกค้าประมาณ 300,000 ราย