การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

 

บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด พร้อมเคียงข้าง และเสริมสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่งถึง และเป็นธรรม ภายใต้มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ จะพิจารณาตามความสามารถที่แท้จริงของลูกค้า
ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการแก้ปัญหาสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการแก้หนี้อย่างมีระบบให้ลูกค้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

สนใจเข้าร่วมโครงการมาตราแก้หนี้อย่างยั่งยืน ติดต่อได้ที่
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด โทร. 02 310 7161