สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์

คุณสมบัติครบ อนุมัติไว

– บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี
– มีเล่มทะเบียน และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถ
– อายุรถไม่เกิน 10 ปี
– รับทุกอาชีพ

เอกสาร

– บัตรประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– เล่มทะเบียนรถตัวจริง
– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอน