นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

* การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ช่องทางนี้จะเปิดใช้ 1 มิ.ย. 2565 หรือเมื่อ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทรศัพท์ 02-3107000 ต่อ 7032 ,7233